Stáváš se na vždy zodpovědný za to, cos k sobě připoutal. Antoine de Saint-Exupéry

Informace o Společnosti Laguna

Společnost Laguna

Základní informace

Základní informace

Hlavní činností Laguny je péče o odložené papoušky v nouzi, jejich léčba, dodatečná socializace a případně hledání následného umístění. Základním prostorem je společná socializační voliéra v tropickém skleníku Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK https://bz-uk.cz  .

Po přijetí nového poškozeného papouška je prvním krokem odborné veterinární vyšetření. Nejen z důvodu karanténních, ale takový papoušek vedle psychických obtíží mívá již často rozběhnuté i zdravotní problémy. Provádí je MVDr. L. Nečasová z Veterinární kliniky na Hrádku http://www.vet-klinika.cz  a MVDr. S. Franco z Veterinární kliniky Erika http://vet-klin-erika.cz  .

Poté je dle instrukcí lékaře papoušek léčen a současně již monitorován z pohledu psychických potřeb. Po tuto dobu je umístěn v zázemí Laguny v místě Luka pod Medníkem. Jakmile je papoušek zdravotně stabilizován, nastává období socializace se svým druhem – ve velké voliéře v Botanické zahradě Na Slupi v Praze. Zde pak zůstává jako člen kmenové skupiny pro socializaci dalších jedinců, nebo je spárován a umístěn v náhradní péči.
Nejčastějšími druhy papoušků přijatých do naší péče jsou kakaduové, žakové, arové a amazoňané.

Papoušci Kakaduové
jsou ve skupině nejvíce problematičtí, vzhledem ke své agresivitě. Samci jsou většinou mimo dozor odděleni v jednotlivých boxech umístěných ve velké skupinové voliéře, aby se vzájemně nenapadali. Dominují nad ostatními papoušky (někdy i nad svými majiteli). Na druhé straně se s nimi nejlépe pracuje, protože jsou rádi středem pozornosti, nechají se strhnout k aktivitám, hrám a tudíž se dobře adaptují na nové prostředí.


Papoušci Arové
jsou velmi citliví, konzervativní, navazují silné citové vazby, při porušení nejvíce strádají. Své psychické stresy neventilují, uzavírají se do sebe, tiše trpí a ztrácí svou sebejistotu. Do skupiny papoušků vnáší klid, nebojí se ani akčních kakaduů, nemají rádi šarvátky, při větších roztržkách dokážou zjednat pořádek.


Papoušci Žakové
jsou psychicky nestabilní, špatně si zvykají na změny, vytváří závislé vazby na majitele. Může je psychicky rozhodit i zdánlivá maličkost. Ve větší skupině získávají sebedůvěru a dokážou vyhnat z krmného pultu i velké ary. Mezi chovateli jsou velmi oblíbení pro svoji schopnost věrně napodobovat lidskou řeč i jiné zvuky a popěvky.


Papoušci Amazoňané
jsou z uvedených druhů nejodolnější. Ač velmi konzervativní, umí se s nepřízní osudu nejlépe vyrovnat. Odkládáni jsou nejčastěji pro svou hlučnost. Zde však tvoří jádro kmenové socializační skupiny v Botanické zahradě a jsou schopni přijmout do své party i papoušky jiných druhů.


Nelze však generalizovat papoušky podle druhu, každý má svoji vlastní osobnost a povahu a je třeba ji pochopit a nastavit komunikaci na vzájemné spolupráci a důvěře.

Naposledy změněno úterý, 14 březen 2017 23:14

Kontaktujte nás

603 211 381